EngLish  收藏本站
 
全国免费销售热线
:
 18953102990

关键字:

新闻搜索
关 键 字: 分 类: 搜索范围:  
  • 产品名称: 豪沃70矿山霸王自卸车
  • 产品编号: 053
  • 上架时间: 2017-07-26
  • 浏览次数: 4

70矿山霸王,最后一台!420马力LNG,可更换燃油国二371,上装5.8*3.1*1.8底12边10前顶    电话:18953102990焦经理

70矿山霸王,最后一台!420马力LNG,可更换燃油国二371,上装5.8*3.1*1.8底12边10前顶

 
标题:
 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
留言人:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
性别:
 
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
联系电话:
 
小于等于32个字符(包含0-9、-、(、)、顿号)
公司名称:
 
所在地区:
 
联系地址:
 
验证码: